Regiocoördinator IZA

De organisatie richt zich op verschillende taken, beleidsterreinen en projecten in het Sociaal Domein. De bestuurlijke afstemming hierover vindt plaats het Portefeuillehouders overleg sociaal domein waarin de wethouders zitting hebben. Het PHO werkt met een bestuurlijke portefeuilleverdeling. Ambtelijk wordt er op directie- en managementniveau samengewerkt in een programmateam (PT)...
freelance.nl
01-07-2024 11:35