Projectleider implementatie Hervormingsagenda jeugd

In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De Hervormingsagenda bevat een groot pakket aan maatregelen om het jeugdhulpstelsel verder te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Om op lokaal niveau te voldoen aan de vereisten uit de Hervormingsagenda jeugd dient een implementatieplan te worden opgesteld voor de lokale transformatie van het toegangsteam...
freelance.nl
20-06-2024 14:46